เข้ารับการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test (NT) ทั่วประเทศ โดยสำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีความสมัครใจ

เว็บไซต์โรงเรียน www.bansattahip.ac.th อ่านข่าวเพิ่มเติม  https://web.facebook.com/PinyamasSk