เว็บไซต์โรงเรียน www.bansattahip.ac.th  อ่านข่าวเพิ่มเติม https://web.facebook.com/prbansattahip/

งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษา : นางสาวภิญญามาศ แสงแก้ว