ในวันจันทร์ ที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. โรงเรียนบ้านสัตหีบ นำโดย นางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอรพิน อิ่มรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านสัตหีบ ได้เดินทางเยี่ยมบ้าน ช่วยเหลือ มอบเงินช่วยเหลือ ของใช้อุปโภค บริโภค แก่เด็กหญิงสุรัฐยา คูณกลาง นักเรียนโรงเรียนบ้านสัตหีบและครอบครัว ที่ประสบอัคคีภัย อ่านข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆได้ที่ https://web.facebook.com/PinyamasSk