ทีม Coaching คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง เข้าเยี่ยมให้คำแนะนำการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ในระยะเวลา ๑ปี