๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ : โรงเรียนบ้านทุ่งคาขอขอบคุณ นายบุญเพชร วันนา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายวุฒิชัย วีระวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ(อดีต ผอ.รร.ชุมชนบ้านบางเสร่) นายธนาชัย วงศาโรจน์ ผอ.รร.บ้านเนินพลับหวาน นายราชันย์ ธีรธรณ์ศรีกุล ผอ.กลุ่มงานบริหารบุคคล สพป.ชลบุรี เขต ๓ ในโอกาสเข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ นางสาวนนทพร พิลาวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา