โรงเรียนบ้านทุ่งคาขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งคาที่ได้รับรางวัล