วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 นางรัศมี จันทะเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย(โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
นางสาวเมย์รายา ภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย คณะครู เเละ นักเรียน ขอขอบคุณ โครงการ YWCA
พิทักษ์สายตา ที่ได้มาตรวจสายตาให้เเก่นักเรียนที่มี สายตาสั่นเเละมอบเเว่นสายตาเเก่นักเรียนที่มีสายตาสั้น