โรางเรียนบ้านนอกได้ดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยการจ่ายเงินสดจำนวน 2,000 บาทให้กับผู้ปกครอง ต่อนักเรียน 1 คน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการจ่ายครบตามจำนวนเด็กทั้งหมด 109 คนเรียบร้อยแล้ว