วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรม และกิจกรรมส่งเสริมแกนนำยุวชนคนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว” กลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางณัฐนิช เขียวพอ ศึกษานิเทศก์ ว่าที่เรือตรีอรพงษ์ อาษาเอื้อ ศึกษานิเทศก์ และนางวีรยา ทองเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการให้คำชี้แนะแก่นักเรียนในการนำเสนอโครงงานโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า ภายใต้การดำเนินงานของนางชญานันท์ สัมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจับเต่าพร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูสังกัดกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 1