วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดอบรมทักษะลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และผู้กำกับลูกเสือสันติภาพ (Messengers Of Peace) พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐนันท์ แดงเรียงรัมย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โดยนายอรรถกฤต แป้นเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ได้มอบผ้าผูกคอสันติภาพให้รองผู้อำนวยการสำงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยผู้ติดตาม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อำเภอเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี