วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. ผู้บริหารเทศบาลนำโดยนางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน รองนายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพตัดผมในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านอำเภอ หมู่ที่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนางสาว อรวรรณ พงษ์บุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ และฝึกฝนในเรื่องการตัดผมทรงนักเรียน…….