นางสาวอัญญา หมื่นกล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนุชิต สงวนหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกันจัดตกแต่งสถานที่บริเวณวัดเขาดินวนาราม เพื่อเตรียมจัด “โครงการปลูกกล้าไม้ในพื้นที่ชุมชนเขาดิน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ วัดเขาดินวนาราม