วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 แสดงความยินดีกับเด็กชายอชิตะ ไวยชิตา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ระดับจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 และเด็กหญิงอชิรญา ไวยชิตา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบดมินตัน หญิงเดี่ยว รุ่นอายุ U11 ปี รายการ YOUNG-AYUTTHAYA OPEN CHAMPIONSHIPS 2023 ซึ่งทั้ง 2 คน เป็นผู้เรียนจากครอบครัวไวยชิตา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ภาพ/ข่าว : นางสาวหทัยพันธน์ ปะโพเทติ