นางชญานันท์ สัมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจับเต่าและคณะครู ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลในวันครูปี 2565