วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นางชญานันท์ สัมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด หนองจับเต่า ประสานงานกับทีมผู้รับเหมา ที่มาวัดพื้นที่เพื่อทำผังอาคารเรียน อบจ.