สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ขอแจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนแปลง https://drive.google.com/drive/folders/1cRxfJN9JGUFIBauf4co6crZgsNVKb_Jr?usp=sharing