แนวทางการประพฤติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/14117001723901718863351_1.pdf