ในวันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ conference Zoom meeting เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานเขตพื้นที่ รองรับ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3