วันที่ 16 กรกฏาคม 2565 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนายฉวี สายสมบัติ บิดา นายกฤษณะ สายสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง ณ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 9 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 กำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ วัดบ้านหนองหล่ม จังหวัดอุบลราชธานี