วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นวิทยากรรายวิชา 1.3 หลักการและวิธีการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ภายใต้การดำเนินงานของ นายธนาชัย วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน

ภาพ: ขอบคุณภาพโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ