วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพ นายเที่ยง ประจงดี ช่างไฟฟ้าระดับ 3 โรงเรียนบ้านบึง (ศรีราชา) ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยมีบุคลากรในสังกัด รวมทั้งคณะผู้บริหารและคณะครูร่วมในพิธี ณ วัดบึงราชาวาส อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี