วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ทำการเปิดเรียนในรูปแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายเตรียมพล ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสกาวเดือน ศิริสุขอุดมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนได้ทำการตรวจ ATK 100% โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข เทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และเจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียน ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 62 คน ผลการตรวจปลอดเชื้อ 100%