วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นางชญานันท์ สัมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจับเต่า และคณะครูช่วยกันล้างอาคารโดม โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายธณพง โคตรมณี นายกเทศมนตรีตำบลเขาชีจรรย์ มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ นำรถเข้าทำการฉีดเพื่อล้างทำความสะอาด บริเวณอาคารโดมและลานสวนมะม่วง โรงเรียนวัดหนองจับเต่า ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้