วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางชญานันท์ สัมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจับเต่า พร้อมคณะครูได้เข้ารับการอบรม การตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากนายธณพง โคตรมณี นายกเทศมนตรีตำบลเขาชีจรรย์ มอบหมาย นางนงค์ลักษณ์ จิตรใจกล้า และนางสาวฉวีวรรณ บุญแต่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาชีจรรย์ นำทีมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขมาให้ความรู้ในการใช้ชุดตรวจ ATK แก่ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดหนองจับเต่า ผลกาตรวจปลอดเชื้อ 100 %