วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ตามโครงการเขตสุจริต พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรสำหรับบุคคลต้นแบบ ประจำเดือน สิงหาคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด และแนะนำบุคลากรที่ย้ายมาสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 3 ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3