วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 มอบหมายให้นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 และทีมงานเฉพาะกิจ Task Force เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566 เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์ ค่ายลูกเสือ พิพิธภัณฑ์พระเครื่อง พิพิธภัณฑ์หัวโขน และเกษตรทฤษฎีใหม่ นำไปต่อยอดเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และรับมอบเกียรติบัตรจากดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องนงนุชเทรดดิชั่นฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี