วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะ เข้าพบนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี