วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2 นายพิศิษฐ์ นักดนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสามารถ สอดทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคล้า และนางประทุม ทองน้อย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยนายสนั่น ชะเอม ประธานกรรมการสถานศึกษา นายฉลอง ทองบุญส่ง คณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานแก่ นางสาวบุญยวีร์ พวงดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม https://www.facebook.com/chon333

ภาพ: ขอบคุณภาพโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม

ข่าว: นางสาวอุบทิพย์ ขุนประดิษฐ