วันที่11 พฤศจิกายน 2564 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ร่วมกับ นายอรพงษ์ อาษาเอื้อ ศึกษานิเทศก์ นางสาวนภัทร ทวีผลดี ประธานกลุ่มสัตหีบ 1 ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมตามนโยบาย 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้มข้น และแผนเผชิญเหตุฯ เพื่อรองรับการเปิดเรียนแบบ onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านหินวง ภายใต้การบริหารงานของนางพรศรี อุชี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านหินวง https://www.facebook.com/chon333