วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นางชญานันท์ สัมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจับเต่าพร้อมคณะครู นำนักเรียนร่วมกิจกรรม ในโครงการอบรมเยาวชนอาสา เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวด้านพฤกษศาสตร์ใน อีอีซี รุ่นที่ 4/2564 ระหว่างวันที่ 23-27 ธรนวาคม 2564