วันที่ 10 กันยายน 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักประชาสัมพันธ์ระดับสถานศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้และเพิ่มทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ในองค์กร ให้อยู่ในระดับมืออาชีพมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยมีนายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงานและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุสรณ์ เม่นแย้ม ครูโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต และนายก้องเกียรติ์ นพวรรณวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาบายศรี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ภาพ/ข่าว: นางสาวหทัยพันธน์ ปะโพเทติ นักประชาสัมพันธ์