อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ห้วยสุครีพ สายน้ำแห่งชีวิต สืบสานวิถีถิ่นบางพระ โดยสภาวัฒนธรรม ตำบลบางพระ ร่วมกับเทศบาลตำบลบางพระ ณ ตลาดน้ำห้วยสุครีพ  ในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการเปิดงาน