อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 อนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา