อนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา ให้การต้อนรับ นายพิทยา  นามบุญลือ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางณัฐนิช เขียวพอ และนายศิริวัฒน์ ลำพุทธา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 3 ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมสถานศึกษา พร้อมทั้งให้กำลังใจ และให้คำแนะนำแก่นักเรียน ครู และนักเรียน ที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 การแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในรายการโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3