โอกาสนี้ นางสาวอัญญา หมื่นกล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นายอนุชิต สงวนหงษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดรังษีสุทธาวาส ก่อนขบวนเทียนพรรษาพระราชทานจะเคลื่อนขบวนไปยังวัดเขาช่องลมต่อไป