สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 แจ้งตำแหน่งว่างของสถานศึกษา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 http://www.amss.chon3.go.th/modules/mail/upload_files/39002004869731688960165_1.pdf