สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2566