นางสาวอัญญา หมื่นกล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ณ โรงเรียนห้วยใหญ่