วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นางรัศมี จันทะเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย(โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
นางสาวเมย์รายา ภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย เเละ คณะครู ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 2 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนเเบบ Active Learning โรงเรียนบ้านคลอง 14 อ.องครักษ์ จ.นครนายก