วันอังคารที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๕ นางวันเพ็ญ บัณฑิตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินตอง  พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล  พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๕