วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบรอบ 19 ปี ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัดและนักเรียน เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยภายในงานได้มีการมอบโล่เกียรติบัตรโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่12 ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 https://photos.app.goo.gl/iM6MuhkeL9v9ZrF3A