นางวรรณิภา กัณหาเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก พร้อมด้วยคณะครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๒ สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง