“รวมพลังภัย หยุดภัยยาเสพติด”
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา08.30 น.
นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน
นางณัฏฐณิชา อิสริยโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน คณะครูและนักเรียน ตั้งขบวนเพื่อเดินรณรงค์เนื่องใน “ วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความตระหนักโทษของยาเสพติดให้กับประชาชน 
ณ ตลาดสดปากร่วม ต.บ่อวิน