วันที่ 12 ตุลาคม 2564 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ ได้จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายธวัช ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ เป็นประธานในพิธีนำพวงมาลาถวายแด่พระบรมฉายาลักษณ์ และนำคณะครูถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ