วันที่ 1 กันยายน 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านหุบบอน ปีที่ 65 “เกียรติยศหุบบอน เกียรติขจรเกียรติคุณ” ณ โรงเรียนบ้านหุบบอน โดยมีนายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านหุบบอน ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ และบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 แก่สถานศึกษาในสังกัดทุกมิติ ส่งผลถึงศักยภาพของการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้นำมาขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดผลการพัฒนาต่อคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน

“ในโอกาสนี้ ขอชื่นชมโรงเรียนบ้านหุบบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ที่มีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. และรังสรรค์คุณประโยชน์แก่โรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า ครบรอบปีที่ 65 ในวันนี้ เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่มีคุณภาพมาถึงปัจจุบันอันน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง” ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าว