วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 นางรัศมี จันทะเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย(โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
นางสาวเมย์รายา ภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย คณะครู เเละ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกับคณะนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5 ส ณ วัดหนองเกตุน้อย
โดยพระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี , นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ จัดขึ้นโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่ทางจิตใจและปัญญา ให้วัดเป็นสถานที่สับปายะ เป็นรมณียสถานพุทธศาสนิกชน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน