วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้กำกับการสถานีตำรวจ สาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุขให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน