วันที่ 13 มีนาคม 2565 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และร่วมในพิธีเปิดเสาธงชาติใหม่ พิธีเปิดอาคาร “ชิตยอาคาร” และพิธีเปิดห้องประชุมชลบุรีวิทยา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี