นที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นำโดยนายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.สุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในโอกาสนี้ นายศุภมิตร ศิระกัณฑมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ได้มาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 https://photos.app.goo.gl/1i6NaYmfnosV2VrG9

https://www.youtube.com/watch?v=bDAg4k5lsi0