อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชาเข้าร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารีใน”อุภินนมัตถจรกถะ”เฉลิมพระธรรมบารีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง